WESTVACO Svitavy

Tiskárna.

Klikni pro zvětšení
     Nový provoz tiskárny pro potřeby koncernu Philip Morris.
     Objekt je hala staticky dělená na tři dilatační úseky. Dilarační úseky jsou zároveň i požárními úseky. Vložená podlažím jsou v částech půdorysu.
     Nižšší objekt (na fotografii vpravo) je zděný sklad barev, papíru a chemikálií. Zde byla provedena pouze střecha se savěšenpo jařábovou drahou.
     Požární přepášku jsou provedeny samonosnými zděnými stěnami s vloženým železobetonovým roštem. Klikni pro zvětšení
     Ocelová konstrukce je staticky zcela nezávislá na stěnách a naopak. Zřícení kterékoli části objektu se nepřenese na okolní úseky.
     Sloupy ocelové konstrukce jsou v jednotných roztečích 15*12m, celková šířka objekto halové části je 60m a délka 122m. Střecha je pultová, spád 0.5% tj. 300mm.
     Krajní Klikni pro zvětšení i střední Klikni pro zvětšení dilatační úsek jsou provedeny konstrukčně jednotně.
     Horizohtální tuhost je v příčném směru zajištěna rámem o pěti polích, příhradová příčle. V podélném směru je v každé řadě jeden kloubový rám. Jiné vertikální ztužení v objektu není.
     Detail hlavice sloupu v místě křížení rámů. Klikni pro zvětšení
     Opláštění je kazetami Klikni pro zvětšení a lakovaným trapézovým plechem. Klikni pro zvětšení Trapézový plech je použit i na zděných skladech.