Skladový areál PRE, Čimice.

Jednolodní ocelová hala s jeřábovou drahou.

        Nový skladový areál Pražské energetiky a.s. na severním okraji Prahy, řešící centrální skladování. Stavba byla dokončena na jaře roku 1999.

     Součástí areálu je administrativní budova se vzorkovou prodejnou.

        Jednolodní ocelová hala. Vetknuté sloupy. příčný příhradový vazník. po 6-ti m. Vaznice a stěny plnostěnné profily, tedy klasické provedení.