Papírna Peroutka

        Stávající objekty provozu, byly samostatně stojící. Konstrukce jednotlivých budov je značně různorodá. Cíle bylo zastřešit všechnu prostory mezi budovami a vytvořit plošně zastřešenou plochu.
        Tvar dvora je nepravidelného tvaru písmene U. Pohled je na nejširší část. Jako podpory byly v maximální míře využívány stávající objekty. Kde to možné nebylo jsou navrženy nové sloupy.