Slovanský dům.

ocelová nástavba kinosálů na střeše

        Stavba Slovanského domu byla komplikovaná tím, že jednalo o nástavbu na stávajícím, památkově cháněném objektu. Pod budoucími kinosály jsou dva konferenční sály, takže místa kotvení konstrukce byla značně omezena. Navíc z dispozice stávajících sálů a nástavby spolu nekorespondovali. Možnost umístění podpor pro ocelovou konstrukci byla prakticky pouze po obvodě a v místech křížení původní a nové konstrukce.