Masokombinát Cheb

Nadzemní koridory

     Vstup do EU požaduje i splnění nových hygienických podmínek pro provoz potravinářských provozů.      Nezávadné propojení provozů se šatnami si vyžádalo provedení nových nadzemních koridorů pro oddělený přístup obsluhy. Ve starším provozu a stísněných prostorech byl tento úkol řešen ocelovými lávkami.
Klikni pro zvětšení Klikni pro zvětšení
     Jedná se klasické ocelové příhradové mosty opláštěné PUR-panely. Hlavní trase začíná i končí na schodišťových věžích. Odbočka vede cca z poloviny rozpětí hlavního mostu přímo do štítu budovy.
Klikni pro zvětšení
     Na stavbě je vidět, že podmínkou investora bylo vyhnout všemu co ve stávajícím dvoře již vedlo.