Olympia Plzeň

projekt obchodního střediska,
hypermarket, retail mall, food court, reklamní totem

     Panoramatický pohled z předchozí strany je pouze pro představu o objemu stavby. Objekty jsou v ve výše jmenovaném pořadí od leva do prava, hlavní vstup je do food courtu (tmavší plocha před centrální věží). Totem ještě není namontován.

HYPERMARKET
Kliklni pro zvětšení

     Hypermarket je jednopodlažní halový objekt se standadní roztečí sloupů 21,6 * 20,6 m. Výška pod vazník 6,5 m. Zadní část (zázemí) je provedeno dvoupodlažní. Střecha s mírným spádem z trapézových plechů, příhradové vazníky i průvlaky, plášť kazetový.
Kliklni pro zvětšení

     Část před kasami je snížena, ale ve středu je naopak zvýšená a vytváří jedno z center střediska. Prostor tvoří jedno z "náměstí", tvary a profily kostrukcí byly v těcho částech prováděny dle přání architekta.
Kliklni pro zvětšení

     Na střeše jsou mimo nezbytných technologických lávek a plošin konstrukce pro kulisy imitujících šikmé střechy.
nahoru
 

RETAIL MALL


     Jednopodlažní objekt se standadní roztečí sloupů 21,6 * 20,6 m. Výška pod vazník 4,1 m. Kliklni pro zvětšení Kliklni pro zvětšení

     Dispozičně (ne staticky) je objekt rozdělen dvěma koridory. Širší z koridorů je v zalomení rozšířen čímž je v architektonicky přerušen a vytvořeno jakési pohledové náměstíčko.
Kliklni pro zvětšení

     Nájemní jednotky připravené pro nájemce nepůsobí příliš atraktivně.
Kliklni pro zvětšení

     Jednotky mají připraveny lávky na střeše pro umístění jednotek VZT. Kulisi střech jsou místně přerušeny pro umístění VZT a kondenzátorů.
nahoru
 

FOOD COURT


     Dvoupodlažní budova, konstrukční výška podlaží 6,0 m. Střecha příhradová obdobně jako na předcházejících objektů. Rozteč sloupů opět 21,6 * 20,6 m.
     Strop z plnostěnných nosníků, pro snížení rozpětí vloženy sloupy do poloviny polí. Záklop z trapézových plechů, obvodový plášť z plechových kazet.
Kliklni pro zvětšení
     Centrální vstupní prostor (tzv. velké náměstí).

Kliklni pro zvětšení
     Lávka jako pohledová OK.

Kliklni pro zvětšení Kliklni pro zvětšení
     A nezbytné kulisy střech.

nahoru
 

REKLAMNÍ TOTEM


     Ocelová trojboká příhradová věž. Výška 40,0 m, rozteč nárožníků v patě 9,0 m.
Kliklni pro zvětšení Kliklni pro zvětšení

Kliklni pro zvětšení

nahoru